Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa kanilang FB Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558563733545 o bumisita sa kanilang tanggapan sa OFW KAISA CENTER TARLAC CITY, 2nd floor, Bulwagan ng Tarlac City Hall, Hilario St, Barangay Ligtasan, Tarlac City.

Tayo’y magtulungan para sa mas magandang bukas ng bawat OFW.