OFW KAISA CENTER TARLAC CITY
2nd floor, Bulwagan Tarlac City Hall, Hilario St, Barangay Ligtasan, Tarlac City
Tayo’y magtulungan para sa mas magandang bukas ng bawat OFW.