Recognize the Responsibility and Commitment -Protect Your Pets.

Ang pag-aalaga ng hayop, aso man o pusa ay isang napakagandang pribilehiyo, nakapagdudulot ito ng saya at pagmamahal sa ating mga buhay. Ngunit ito ay may kaakibat na responsibilidad sa pagpapanatiling masaya at malusog ang mga ito, at ang pagiging responsableng fur parent ay isang panghabambuhay na pangako. Ang Pamahalaang Lungsod sa pamumuno ni Mayor Cristy Angeles ay todo ang pagbibigay suporta sa kapakanan ng mga alagang hayop maging sa mga tagapag-alaga ng mga ito, kaya naman patuloy ang mga makabuluhang programa tulad ng Free Deworming for Dogs at Free Vitamins Supplementation for Cats and Dogs na makapagbibigay ng karagdagang proteksyon sa inyong mga alagang hayop.